Risk Minimization in Modules V & XVI – Show, Don’t Tell